Ceník

První, nezávazné setkání slouží k objasnění potřeb řešení interiéru. Ujasníme si Vaše představy, potřeby, životní styl, zájmy. Rádi přivítáme co nejvíce informací o prostoru a existujícím stavu (půdorys, fotografie).

Pokud se pro spolupráci rozhodnete, společně se dohodneme na rozsahu práce, postupu, termínech plnění jednotlivých etap a způsobu prezentace. Vypracujeme cenovou nabídku, kterou potvrdíte a zašleme vám zálohovou fakturu. Práce na projektu začneme hned po její úhradě. Cenová nabídka za návrh interiéru se skládá ze dvou částí: interiérová studie a dokumentace pro realizaci.

Surprisingly, it’s still not easy to buy bitcoins with your credit card or PayPal, depending on your jurisdiction.

V případě nutnosti větších zásahů do stávajících konstrukcí, nebo získání povolení pro úřady, Vám umíme zajistit vyřízení příslušných dokumentů např.: statický posudek, revizní zpráva, atd..

Interiérová studie

Představuje dispoziční návrh interiéru, nadefinování barev, tvarů a materiálů. Obsahuje:

 1. Digitalizaci (překreslení) výkresů v papírové formě.
 2. Návrhy dispozice, design stylu interiéru, výběr vybavení a materiálů, návrh atypických prvků,  nábytku, svítidel, podlah, obkladů atd..
 3. Půdorysové nákresy.
 4. 3D vizualizace interiéru.

Cena: od 220 Kč / m2

Dokumentace pro realizaci interiérů

Obsahuje:

 1. Interiérovou studii (půdorys, 3D vizualizace).
 2. Technické výkresy stavebních úprav (podhledy, řezy, atd.).
 3. Prováděcí výkresy nábytku na míru a atypických prvků (kuchyň, knihovna, atd.).
 4. Specifikace typových zařizovacích předmětů (nábytek, svítidla, doplňky).
 5. Výkresy rozmístění elektroinstalace a osvětlení.
 6. Výkaz výměr, odhad rozpočtu – příprava podkladů pro objednávky u dodavatelů.
 7. Výstup v elektronické a tištěné formě.

Cena: od 660 Kč / m2

Autorský dozor při realizaci a koordinace dodavatelů

Při realizaci našeho návrhu s našimi ověřenými dodavateli poskytujeme odborný dozor v ceně 570 kč / hod.

+ doprava.

Výjezdy do showroomů a na stavby jsou zpoplatněny částkou 8 Kč/km.

Při realizaci s Vašimi dodavateli Vám můžeme poskytnout službu odborného dozoru v ceně 870 Kč/hod.

Další informace

Klientům, kteří nemají čas a chuť zabývat se realizací, zrealizujeme interiér kompletně na klíč. Zpracujeme návrhy a realizace komerčních prostor (kanceláře, bary, restaurace, hotely, kavárny, atd.)

Návrhy komerčních interiérů

Pro developery, firmy poskytujeme full servis od návrhu přes vizualizaci až po samotnou realizaci.

Ceny: podle projektu – individuálně.